Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 30. april 2018

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Curt, Dan, Jan, Jacob, Jeppe, Michael, Gustav, Daniel og Lukas

REFERENT: Jan


1. Jan blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden fremførte sin beretning, der derefter blev godkendt. Læs formandens beretning nederst på siden.


3. Dan gennemgik det uddelte regnskab, der derefter blev godkendt.


4. Dan gennemgik det uddelte budget.  Næste års kontingent forbliver uændret: Senior/ junior/ pensionist: 750kr/440kr/550kr.

Budgettet blev godkendt.


5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag


6. Valg til bestyrelse mv:

Curt var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.

Som bestyrelsessuppleanter blev Michael genvalgt og Jeppe nyvalgt.

Jeppe blev valgt som revisor og Jan som revisorsuppleant.

Det blev diskuteret at suppleanterne i det nye år kan deltage aktivt i bestyrelsesmøder og arbejde.


7. "Eventuelt":

Det blev diskuteret hvad der skal til for at få flere medlemmer.

Forslag til aktiviteter:

Åbent hus arrangement efter sommerferien.

Skakaften på Familien Ægir. Forslagsvis 11/6.

Skak på Storgade ifm at Storgade er lukket af. F.eks. bare et par brædder og et par stykker fra klubben der spiller mod hinanden.

Skrive noget mere i lokalaviserne. Curt skriver til avisen ang. Juniorholdet der vandt Pokalstævnet i weekenden.

Der blev også diskuteret, hvad der kan gøres på klubaftener, for at få større udbytte og glæde af hinandens kompetencer. Der blev foreslået at man bruge de første 10 min på et eller andet emne, som en af medlemmerne har forberedt. Det kan være en åbning eller bare en skakopgave.

Man skal som udgangspunkt altid tage sit parti fra holdturneringen, den første efterfølgende klubaften. Her vil man i fællesskab gennemgå de enkelte partier og diskutere dem.

Man kunne også spørge en god underviser (som f.eks. Malik) om han mod betaling vil komme en mandag hver måned og undervise noget teori.


Der bliver arbejdet videre med disse forslag, på de næste bestyrelsesmøder.ad 2). Formandens Beretning:

Beretning for Sorø Skakklub 2018


Det seneste år har i modsætning til det foregående år været et meget opløftende år for klubben.

Ved seneste ordinære generalforsamling fik vi samlet en god 3-mands bestyrelse med gode ideer til en lidt haltende klub rent medlemsmæssigt. Et initiativ skulle være et åbent-hus arrangement til august, som skulle afholdes på den første dag efter sommerferien.

Der var ikke så mange fremmødte, men et nyt bekendtskab dukkede dog op. Daniel kom sammen med sin far og kort efter kom Lukas også med, og de har nærmest været fast inventar lige siden.


Bymesterskabet var den første aktivitet som blev sat i gang i starten af september og skulle køre over de resterende mandage i september. Her gjorde Gustav rent bord og vandt alle 7 partier. Virkelig flot! Lige så flot var det at Jeppe tog sig af 2. pladsen med 6 point ud af 7.


Næste faste punkt på skaksæsonen var holdturneringen. Vi havde tilmeldt to hold igen i år. Et i B-rækken og et i C-rækken. Første kamp skulle – lidt sent – spilles 20.november. Her startede 1. holdet med at vinde over Dragsholm, som endte med at vinde rækken. Vi slog i øvrigt også Slagelse, som blev nummer 2. Sidste runde som blev spillet her i klubben, endte med en 4-0 sejr over gruppens prügelknabe, Nykøbing Sjælland, som måtte rykke ned i C-rækken. Topscorer på holdet blev Gustav med 4 af 6, mens Michael lavede samme antal point blot på 7 kampe. Holdet tager en tur mere i B-rækken, og hvem ved måske kan vi rykke op næste år. En lille pudsig notits er at holdet faktisk havde den laveste gennemsnitsalder i hele rækken. Alderen er på 40 år, så det var rart at bidrage med at trække gennemsnittet lidt ned. Desuden hev Jacob et helt usædvanligt heldigt halvt point hjem mod Lin fra Dianalund. Hvordan det lod sig gøre, vides endnu ikke.


2.holdet endte med kun at spille 4 kampe, da Holbæk i 2. runde valgte kun at stille med 1!!! mand, hvilket betød, at de blev diskvalificeret og samtidig klart tog sig af sidstepladsen. Vi endte næstsidst, men det væsentligste for holdet var at give spilletid til Jeppe, Daniel, Lukas, Jacob og Jens Erik. Mange ting er sket i denne række i sæsonen: Diskvalifikation af Holbæk, en ringende mobiltelefon i første runde og en litauisk invasion fra Køge med et efterfølgende sviende 0-4 nederlag. Særlige bemærkninger til denne række er at Jeppe spillede 2 partier og vandt dem begge. Dan kommer lige efter med 1,5 point af 2. Vi satser på at have et hold med i C-rækken igen næste år, så alle får mulighed for at spille holdskak.


Til februar havde vi for 7. gang vores EMT-turnering, Absalon. Normalt kommer der en masse tilmeldinger i sidste øjeblik. Det gjorde der også denne gang, men der kom nærmest lige så mange frameldinger, så vi endte med at spille turneringen med kun 19 spillere. 20, hvis ikke en Slagelse-spiller på første spilledag havde meldt fra. De resterende 19 spillede skak hele weekenden.

Vinder i øverste række blev Arly Berg fra Slagelse med Sofie Dürrfeld fra ØBRO marginalt efter som nummer 2.

Række 2 blev vundet af Richardt Jørgensen fra Dianalund efterfulgt af Virginija Meskeniene fra Køge.

Nederste række blev vundet af Daniel Peulicke Hansen fra ØBRO i flot stil med maksimumpoint. Nummer 2 blev Michael Leon Christensen fra Evans i Vejle.

Vi afholder Absalonturnering igen næste år, men datoen er endnu ikke helt sikker.


Næste punkt er klubturneringen som startede umiddelbart før påske. I skrivende stund fører Jeppe med 1 point ned til Michael, men det kan vendes rundt hvis Gustav vinder over Jeppe i det udsatte parti fra påskedagene, og alt kan igen være åbent i gruppen.

Vi får først en afgørelse inden sommerferien, og jeg siger først noget om den til næste generalforsamling, hvis jeg stadig er formand.


Det seneste år har været ganske fornøjeligt, da vi næsten hver mandag har været mange til at spille skak og hygge os. Det næste år håber jeg på at vi får flere nye medlemmer, så vi får nogle flere nye ansigter om mandagen, og evt. også kunne lave nogle flere små turneringer.


Det har på flere måder været et ret indbringende år. Økonomisk da vi har haft både EMT-turnering, sidste runde i B-rækken med 32 deltagere og senest i går et meget vellykket pokalstævne med 64 deltagere. Pokalstævnet kastede endda en præmie på 1000,- af sig. Stor tak til Gustav, Michael, Lukas og Daniel. Så mon ikke klubben betaler for at holdet kan forsvare klubbens ære i Svendborg i pinsen? Samtidig har der også været fremgang rent skakmæssigt. Mange nye medlemmer i DSU har været forbi vores lokaler og har udtrykt sig meget positivt om dem.


Til sidst en tak til Jan for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour. Den er mere opdateret end den nogensinde tidligere har været. Og tak til Dan for at have styr på klubbens finanser.