Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 29. april 2019

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Curt, Dan, Jan, Michael, Gustav

REFERENT: Jan


1. Jan blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden fremførte sin beretning, der derefter blev godkendt. Læs formandens beretning nederst på siden.


3. Dan gennemgik det uddelte regnskab, der derefter blev godkendt.


4. Dan gennemgik det uddelte budget.  Næste års kontingent forbliver uændret: Senior/ junior/ pensionist: 750kr/440kr/550kr.

Budgettet blev godkendt.


5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogle forslag


6. Valg til bestyrelse mv:

Dan og Jan var på valg til bestyrelsen og blev begge genvalgt

Som bestyrelsessuppleanter blev Michael og Jeppe genvalgt.

Jeppe blev genvvalgt som revisor og Jan som revisorsuppleant.

suppleanterne kan deltage aktivt i bestyrelsesmøder og arbejde.


7. "Eventuelt":

Ingen nævneværdige ting blev diskuteret her. Der skal dog på bestyrelsesmøder fokuseres på arbejde med at gøre klubben mere synlig og forhåbentligt skaffe nye medlemmer.ad 2). Formandens Beretning:

Beretning for Sorø Skakklub 2019Det seneste år har i modsætning til det foregående år rent medlemsmæssigt været et ret trist år for klubben.

Ved seneste ordinære generalforsamling fik vi igen samlet en god 3-mands bestyrelse med gode ideer til en lidt haltende klub rent medlemsmæssigt. Et initiativ der skulle gentages, var et åbent hus-arrangement til august, som skulle afholdes på den første dag efter sommerferien. Der kom desværre ikke nogen.

 

Bymesterskabet var den første aktivitet som blev sat i gang i starten af september og skulle køre over de resterende mandage i september. Her vandt Gustav igen turneringen, mens Dan tog sig af 2.pladsen.

 

Næste faste punkt på skaksæsonen var holdturneringen. Vi havde tilmeldt to hold igen i år – troede vi. Men undertegnede havde desværre glemt at tilmelde et C-hold pga. en senere tilmeldingsfrist i forhold til de andre rækker. Til gengæld var der så mulighed for at stille et stærkt hold hver gang.

 

Første kamp skulle spilles 29.oktober hjemme mod Greve. Her startede vi med at tabe den 1. af 2 kampe. I 2. runde slog vi de senere gruppevindere, Køge med 3-1. Meget fint, når den forventede score var 1,02. Desværre vandt Køge stort over Dianalund, mens vi tabte til Dragsholm, hvilket betød at vi blev overhalet af Køge. Så det halve point vi fik mere end Køge i sidste runde i Holbæk, var ikke nok. Køge rykkede op i A-rækken og vi måtte nøjes med 2. pladsen. Til gengæld er der en mulighed for at møde nr. 2 fra B1-rækken, som er Nykøbing F. i en omkamp om en plads i A-rækken. Kampen skal formentlig spilles til september, og jeg vil forhøre mig hos tidligere medlemmer bl.a. Jørgen og Ernst, om de kunne tænke sig at komme tilbage igen, når der nu er mulighed for at spille 8-mands skak igen. Topscorer på holdet blev Dan med 5 af 6, mens Michael lavede 4,5 point bare på 7 kampe.

 

I marts havde vi for 8. gang vores EMT-turnering, Absalon. Vi gennemførte turneringen med 29 spillere. 30, hvis ikke en spiller fra Fyn på første spilledag havde meldt fra pga. sygdom. De resterende 29 spillede skak hele weekenden. Der deltog spillere fra 18 forskellige klubber samt 2 enkeltmedlemmer.

Vindere i øverste række blev Michael Volstrup fra Sydøstlolland, Peter Thorsbroe og Mathias Nielsen fra Sydøstfyn som delte pengepræmierne, da de alle havde fået 3 point.

Klasse 2 blev vundet af Paulius Meskenas fra Køge med 4 point efterfulgt af Mark Kirkebække fra Taastrup med 3 point.

Klasse 3 blev vundet af Kjell Johannessen fra Holbæk med 3 point foran Allan Ankjær fra Skovbo med 2,5 point. Her var der en oversidder, hvilket er årsagen til de lave point.

Klasse 4 som var meget tæt, blev vundet af Mikkel Strandby fra Sydøstfyn med 3,5 point foran Jim Jensen fra Dianalund med 3 point. Hele 4 remiser blev det til.

Klasse 5 og nederste række blev vundet af Lindved Sørensen fra Faxe og Slobodan Radovic fra Holbæk , som begge fik 3,5 point og delte præmierne.

Det var et rigtig godt arrangement, som klappede fint. Som noget nyt havde vi hele 1. salen til vores rådighed hvilket var ganske rart og hyggeligt. Næste år afholdes turneringens 9. afdeling i weekenden 20-22. marts.

 

Næste punkt er klubturneringen som ikke var færdiggjort inden sidste generalforsamling, da den blev færdiggjort inden sommerferien. Resultatet blev at Michael vandt med 5,5 point foran Jeppe og Dan som delte 2-3 pladsen med 5 point. Klubturneringen har ikke endnu været afholdt i denne sæson, hvilket er meget ærgerligt. Måske vi kan nå at sætte noget sammen i løbet af foråret.

 

Det seneste år har egentlig været ganske fornøjeligt, selv om vi ikke har været så mange. Det næste år håber jeg på at vi får flere nye medlemmer, så vi får nogle flere nye ansigter om mandagen, og evt. også kunne lave nogle flere små turneringer.

 

Det har været et år med god reklame for klubben, især pga. det store fremmøde til Absalonturneringen, samt ved vores rimelige resultat i holdturneringen. Desuden er Dan lige kommet hjem fra VM i skak for blinde og svagtseende i Cagliari på Sardinien. Dan endte som nr. 76 med 3 point. Ganske fint.  

 

Her til slut vil jeg blot anmode om at alle kommer til klubaftnerne, hvis det er muligt.

 

Til sidst en tak til Jan for det store arbejde med at holde hjemmesiden ajour. Og tak til Dan for at have styr på klubbens finanser.