Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021:

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB

 

TID: 31. maj 2021 kl. 19:30

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Dan, Jeppe, Daniel P, Erling, Daniel E, Jan

REFERENT: Jan

 


dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Budget og fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer Dan Christensen (Kasserer) og Jan Pedersen er på valg og modtager begge genvalg
b. 2 bestyrelsessuppleanter vælges. Erling modtager genvalg
c. 1 revisor Erling Petersen er på valg og modtager genvalg.
d. 1 revisorsuppleant Jan Pedersen er på valg og modtager genvalg.
7) Eventuelt

 


Ad 1)
Jeppe blev valgt som dirigent og noterede at mødet var rettidigt indkaldt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Jan blev valgt som referent.

 

Ad 2)
Formandens (Jeppes) beretning indsat som bilag A.

 

Ad 3)
Regnskabet for perioden 02.04.2020-31.03.2021 indsat som bilag B.


Regnskabet er udarbejdet af kasserer og godkendt af revisor. Regnskabet blev præsenteret af kassereren.
Årets regnskab bærer igen præg af COVID-19, der har gjort at Absalon-turneringen måtte aflyses. 
Vi har desuden ikke fået tilskud fra Sorø ordningen, pga. problemer med at få en Nem-konto.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 4)
Budget for regnskabsåret 20/22 fremlagt af kasserer blev vedtaget (fremgår ligeledes af bilag B). Budgettet forudsætter at vi igen får tilskud fra Sorø-ordningen.

I 2022 er det Sorø Skakklubs 100 års jubilæum, og det blev vedtaget at bruge ca. 10.000 kr. på jubilæumsaktiviteter.

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for sæsonen 21/22. De er uændrede i forhold til sidste sæson.
Juniorer: DKK 500 / år
Pensionister: DKK 600 / år
Øvrige medlemmer: DKK 800 / år

Juniorer skal kun betale halvdelen af det normale Junior-kontingent det første medlemsår.

 

 

Ad 5)
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

 

Ad 6)
a. Jeppe er ikke på valg, og er dermed forsat formand. Dan og Jan modtog begge genvalg. Dan som kasserer.
b. Erling blev genvalgt som bestyrelsessuppleant
c. Erling blev genvalgt som revisor
d. Jan blev genvalgt som revisorsuppleant

 

Ad 7)
Ingen emner blev drøftet under Eventuelt.

 

 

Bilag A:

Formandens Beretning:

 

Beretning Sorø Skakklub sæson 2020-2021

GF 31. maj 2021

 

Medlemmer

Det har været en fremragende sæson på medlemssiden: Akos, Max, Ulf, Daniel E, Christian og måske snart Omid har meldt sig ind i klubben - og så sent som i dag har jeg fået endnu en henvendelsers en interesseret skakspiller (Frederik, som flytter til byen). Så det tegner godt for næste sæson, hvor klubben fylder 100 år! Vi har p.t. 14 spillere på vores rangliste! Men reelt nok lidt færre i klubben. 

 

Bestyrelsen valgte en ny formand til denne sæson, Jeppe Berggreen Høj. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer var Jan og Dan. Tak til Dan for indsatsen i kasserollen og til Jan for arbejdet med hjemmesiden og meget andet. 

 

Holdkamp

Med de dygtige nye medlemmer, var vi lige ved at kunne stille et A-hold (hvilket var en mulighed pga corona-afbud) men ikke helt, så vi endte med 2 hold i b-rækken. Vi fik en god start. Efter 2 runder lå 1.-holdet på førstepladsen efter to sikre sejre, og 2. holdet lå nummer 7 men havde vist gode takter med en 3-1 sejr over Nykøbing Sjælland 2.  Så kom Coronaen tilbage, og turneringen blev aflyst, men vi kan være tilfredse med indsatsen. 

 

Online skak

Pga coronarestriktionerne og lukningen af Værkerne kunne vi fra december til maj ikke afholde almindelige klubaftener. Derfor forsøgte vi os med online-skak, og det gik så godt, som man kunne forvente. Der var skak på stort set alle mandage - nogle gange var vi flere og andre gange lidt færre. Skak på bræt er bedre men online er bedre end ingen skak. 

 

Ingen absalon-turnering.

På grund af coronarestriktionerne var det desværre ikke muligt at afholde Absalonturnering i denne sæson. 

 

Vi ser frem mod en ny god sæson i - nr 100 i Sorø Skakklub - og håber på flere ny ansigter om mandagen på Værkerne.

 

31.05.2021

Jeppe Berggreen Høj