Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023:

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB

 

TID: 1. maj 2023 kl. 19:30

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE:

Jeppe Høj, Erling Petersen, Tobias Jakobsen, Jacob Madsen, Dan Christensen, Ole Snegaard, Mikkel Nielsen, Asbjørn Winther, Daniel Petersen, Jan Pedersen

REFERENT: Jan

 


dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Budget og fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer Dan Christensen (Kasserer) og Jan Pedersen er på valg og modtager begge genvalg
b. 2 bestyrelsessuppleanter vælges. Erling modtager genvalg
c. 1 revisor Erling Petersen er på valg og modtager genvalg.
d. 1 revisorsuppleant Jan Pedersen er på valg og modtager genvalg.
7) Eventuelt

 


Ad 1)
Jeppe blev valgt som dirigent og noterede at mødet var rettidigt indkaldt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Jan blev valgt som referent.

 

Ad 2)
Formandens (Jeppes) beretning indsat som bilag A.

 

Ad 3)
Regnskabet for perioden 01.04.2022-31.03.2023 indsat som bilag B.

Erling gennemgik regnskabet.

I det store hele er indtægterne som forventet. Lidt mindre i kaffesalg. og i tilskud fra kommunen end budgetteret, men stemmer meget fint. Ca. 4000 kr bedre end sidste år.

Udgifter. 95% af kontingentindtægterne går direkte til DSU.

Dyrt at have en bankkonto. 2500 i gebyrer og afgifter. Det er vilkårene.

Underskud på ca 100 kr. Resultatet er ca. 5000 kr, bedre end budgetteret. Det skyldes at vi havde afsat 6500 til en jubilæumsturnering, som vi ikke har fået afholdt.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 4)

Budget. Flere indtægter pga. flere medlemmer, men det giver tilsvarende større udgifter.

Budget på 6500 til jubilæumsturnering. Blev ikke afholdt, så 5000 er overflyttet til næste års budget.

Budget på diverse stiger pga. huslejen på værkerne er steget markant.

Budget tab på 8700 kr. Vi har ca. 50000 kr i banken og de gør ikke megen gavn i banken. Er bedre at bruge noget til turneringer i

Præmiepenge fra pokalturnering indgår i kassen, eller kan bruges til det videre i Skanderborg.

Vi har talt om at kontingentet skal stige til næste år, med f.eks. 50 kr, men det fastholdes i år.

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for sæsonen 23/24. De er uændrede i forhold til sidste sæson.
Juniorer: DKK 500 / år
Pensionister: DKK 600 / år
Øvrige medlemmer: DKK 800 / år

 

 

Ad 5)
Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

 

Ad 6)

a. bestyrelsesmedlemmer: Dan og Jan er på valg. Jeppe er ikke på valg. Begge modtager genvalg og blev valgt. Da der gerne må være flere end 3 bestyrelsesmedlemmer blev bestyrelsen udvidet med Jacob og Daniel, der blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Desuden Erling indtræder som ordinært medlem i stedet for suppleantposten.

b. Der er ikke behov for suppleanter.

c. Ole blev valgt

d. Jan blev genvalgt

 

Ad 7)

Vi skal have sat pokalhold til Skanderborg.

Det vil være en fordel hvis vi kunne få uddannet flere kampledere.

Tidligere formand Curt har sagt at han måske kigger forbi. Han kan måske også bruges som kampleder/turneringsleder.

Vi er blevet bedt om at være vært for pokalstævnet næste år.

Hjemmesiden. Skal opdateres. Har ligget meget stille. Jan påtager sig at optage regelmæssisgt, men alle må gerne sende tekst og billeder, som bare lige kan lægges op.

Vi skal huske at booke lokaler til EMT/jubilæumsturnering og søndagskampe, hvis vi stiller op i mesterrækken.

Kunne være fint med artikel i avisen om oprykning og pokalresultat.

 

 

Bilag A:

Formandens Beretning:

 

Beretning Sorø Skakklub sæson 2022-2023

GF 1. maj 2023

 

Forrygende fremgang i klubben

 Det har været et meget flot år for Sorø skakklub

 Vi har haft tilgang af mange gode og dygtige nye medlemmer – vi er jo nærmest fordoblet i antal. Det er en meget for fornøjelse at se engagerede spillere i mange aldersklasser spille skak på Værkerne. 

 Vi er stadig i en god stemning her i klubben – vi har en god og hyggelig skakklub, hvor man både har det sjovt og bliver bedre. Det skal vi holde fast i

 Flot debut i A-rækken

 Vi har i år haft debut i A-rækken, og hvilken debut. Vi var i stand til ikke bare at forsvare vores tilstedeværelse, men at vinde hele rækken i første forsøg – og slutte af med en 8-0 sejr i sidste runde. Så nu er vi rykket på i mesterrækken – jeg tror på os næste år!

 Vi har både spillere som kun spiller holdkamp og spillere der kommer fast til klubaftenerne.

 Og vi har også nogen som endnu ikke har spillet holdkamp, fordi vi kun har haft ét hold. Målet må være at alle dem, der ønsker at spille holdkamp, også kommer til at spille. Derfor skal vi også have flere hold næste år, hvis medlemmerne ønsker det. 

 Pokalturnering

Vi har ingen i går været succesrige værter for pokalturneringen i 2. hovedkreds. Og så lykkes det både at vinde bredderækken og få en flot 2. plads i ungdomsrækken. Virkelig flot.

 Mange har hjulpet til

Jeg har igen i år forsøgt at gøre min del, men jeg har også være meget væk pga arbejde og andet. Derfor har mange andre trukket et stort læs

  • Dan har desværre ikke været i Sorø hele sæsonen, men har han som altid hjulpet til, hvor det var muligt
  • Jan har som altid hjulpet til mange steder, ikke mindst som kampleder.
  • Daniel P og ikke mindst Erling har hjulpet med mange forskellige ting – ikke mindst det store slæb med pokalturneringerne, regnskab, kørsel og mange klubaftener.
  • Tusinde tak til alle

 

I den kommende tid har vi brug for endnu flere til at give en hånd med. Så bliver det ved med at være sjovt for alle. 

 Den kommende tid

Vi skal hjælpe hinanden med at fastholde en klub, hvor det er rart at komme, og hvor vi opfører os pænt over for hinanden og hjælper hinanden med at blive bedre. 

 I mine øjne skal vi stadig først og fremmest være et sted, hvor det er sjovt og rart at komme – et sted hvor vi hepper på hinanden. Så skal vi nok blive gode til at spille skak.

Daniel er god til at repræsentere klubben – gerne flere. 

Tak for i år. 

 

1.05.2023

Jeppe Berggreen Høj