Generalforsamling2015

Generalforsamling 2015 - Referat:R E F E R A T - Sorø Skakklubs Generalforsamling – 13. april 2015 kl. 19.30


Med E-mail af 31. marts 2015 havde formanden indkaldt til generalforsamling med nedenstående dagsorden:


I generalforsamlingen, der fandt sted i klubbens spillelokale i Kultur- og Fritidscenteret Frederiksvej 27 i Sorø, deltog: Formanden Curt Herbst, Benjamin Vinder, Dan Christensen, Gustav var repræsenteret ved Jan Trærup, Lars Møller Olsen, Malik Lindholdt, Michael Neuks, Michael Wengel-Nielsen, Richard Roos og Steiner Smedebøl.


Ad dagsorden pkt. 1 – Valg af dirigent


På forslag af formanden blev Michael Wengel-Nielsen valgt til dirigent uden modkandidat.


Formandens beretning:Ad dagsorden pkt. 2 – Formandens beretning


Formanden aflagde følgende beretning:


1: Sportslige præstationer


Inden sæsonen startede måtte vi sige farvel til 4 medlemmer: Flemming, Kim, Mikkel og ikke mindst Thomas, som desværre tabte kampen mod kræften i juni måned. Hvis hans helbred var til det, var han klar til at spille skak - om det så var på udebane, og det var hårdt for ham. Hans holdning var at stille stærkeste hold hver gang og hele tiden gå efter sejren. Hans gå-på-mod var stærkt savnet i denne sæson, hvor det blev mere end svært pludselig at mangle så mange stærke spillere. Lad os rejse os og holde et øjebliks stilhed for Thomas. Æret være hans minde!


Vi startede det nye skakår på vanlig vis med byturneringen, der jo også er åben for ikke-klubmedlemmer. Denne gang deltog en tidligere kending, nemlig Michael Wengel. Vinder igen i år blev Leif Kristensen der fik 7 af 8 point skarpt forfulgt af Bjarke, som fik 6½ point.


I oktober startede så den interne klubturnering, hvor 10 medlemmer var klar. Klubturneringen er desværre ikke helt færdiggjort, da Richard og Malik har et hængeparti. Uanset udfaldet har Malik vundet turneringen med 5 af 6 point. Vinder Richard bliver han nummer 2. Hvis ikke bliver det Lars, der tager 2-pladsen med 4 af 6.


I oktober måned var det også tid til holdturneringen, hvor vi igen i år havde tilmeldt 2 hold – 1 i 2. division og 1 i B-rækken.


Førsteholdet skulle spille sin 2. sæson i divisionen, en division der blev sværere end først antaget.


Forventningerne til 1. holdet var, at man med nød og næppe kunne holde sig oppe i divisionen, hvilket allerede efter første runde skulle vise sig at blive problematisk.


Første runde foregik på udebane i Køge med hele 3 afbud fra Leif, Bjarke og Jørgen. Vi havde håbet på en flytning af kampen, da Leif og Bjarke var udenlands til ungdoms-EM. Den ide var Køge ikke med på, og undertegnede blev på det nærmeste svinet til af enkelte Køge-spillere, der ikke mente, at det var en lovlig årsag til at flytte en kamp.


Det massive afbud betød at alle mand var gevaldigt underratet, og det betød så at vi tabte 8-0. Et svært resultat at komme tilbage fra. Dog blev de næste 4 kampe spillet uafgjort eller vundet marginalt. I næstsidste kamp stod vi med samme problem som i den første. Leif og Bjarke var væk pga. NM på Færøerne. Holbæk 1 ville ikke rykke kampen, selv om vi denne gang var ude i ret god tid. Denne gang var de 4 øverste brædder ramt af afbud, og vi kunne ikke stille fuldt hold. En meget svær opgave, da alle Holbæks spillere var på over 2000 i rating. Et lille lyspunkt var at Michael Neuks fik remis på 4-brættet, og med lidt held kunne Gustav også have fået remis.


Sidste runde som vi havde i salen bød kun på 2 point, og da Frem 2 inden kampen var ½ point foran os og samtidig fik ½ point mere end os i sidste kamp, var nedrykningen en realitet. Så næste sæson står den på spil i Mesterrækken. Topscorer på holdet blev Leif med 4½ af 5


2-holdet har slået sine folder i B-rækken i denne sæson, da vi måtte trække os fra A-rækken pga. for få medlemmer. Her blev det til 2 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag og en samlet 6. plads. Resultatet betyder, at som tingene er nu, spiller vi med igen der næste sæson.


Her blev Michael Neuks topscorer med 4 af 6. Han spillede også 4 partier for førsteholdet, hvor det blev til 2 af 4.


Nu må målet for næste år være at forsøge at holde sig i Mesterrækken, og så må tiden vise, om vi skal have mere end 1 hold.


I januar spilledes der igen Absalon-EMT i salen efter et års pause.


30 spillere fra 17 forskellige klubber, heraf 7 fra klubben, vidner om en turnering som har været interessant i de forskellige klubber både mht. spillested, præmier og spilletidspunkt. Fyn og hele Sjælland var repræsenteret.


Vinder blev Henrik Dahl fra Køge med 4½ af 5. Han henviste bl.a. Malik til en delt 3. plads.


I 2. gruppe trak Lars Nilsson fra Hillerød det længste strå, mens Lars og Bjarke tog sig af 2. og 3. pladserne.


I 3. gruppe vandt Uno Skonnord fra ØBRO foran bl.a. vores tidligere bekendtskab i klubben. Christoffer samt Ernst og Richard.


I 4. gruppe vandt Orla Lind Mortensen fra Korsør foran bl.a. Dan.


I nederste gruppe vandt Hans Pedersen fra Nyborg med maks. score. I denne gruppe var Benjamin også, og han fik snuppet et point med sig hjem.


Weekenden gik rigtig godt, og vi satser på en lige så god turnering næste år.'


2: Medlemmer.


Der er sket en del på medlemssiden det seneste år. Som nævnt i starten mistede vi 4 medlemmer henover sommerferien, og det seneste er at Leif og Bjarke også stopper i klubben pga. flytning.


Vi er pt. 17, men snart kun 15 medlemmer i klubben, 5 mindre end sidste år. Vi har i alt 12 seniorer, 2 pensionister og 3 ungdomsspillere.


3: Øvrige aktiviteter


Juniortræningen kører stadig hver mandag fra kl. 18.30, hvor Lars og Malik skiftevis har taget sig af at "teorisere" Bjarke, Gustav og Magnus. Der gøres her et godt stykke arbejde, da de sidder klar næsten hver mandag. Malik tager sig af Bjarke, mens Lars beskæftiger Gustav og Magnus.


Ambitionerne i klubben er der stadig, og der er stor intern kamp om pladserne på styrkelisten. Det kan ses ved at flere medlemmer deltager i EMT-turneringer rundt omkring i landet. Bjarke har været mest berejst med ture til Helsingør, Skovbo, Svendborg, Georgien og Færøerne, mens Ernst har været mindre eksotiske steder som Haslev, Tølløse og Dianalund.


Lars og Bjarke deltog ved DM. Lars klarede det mindre godt, mens Bjarke fik en delt 1-2 plads i sin gruppe.


4: Fremtiden.


Nye vinde blæser imod Sorø Skakklub. Det største problem er medlemsnedgangen, som er et generelt problem alle steder, undtagen i Køge, hvor man har fået 17 nye juniorer indmeldt. Mærskklubben er stoppet, så der kommer ikke umiddelbart flere talenter den vej fra, så vi skal tænke nye tanker, hvis ikke vi inden for en overskuelig årrække skal dreje nøglen om for Sorø Skakklub. Måske åbner der sig nogle muligheder for en form for juniorskak i den kommende sæson. Det er et område, vi skal have afsøgt.


Vi har desuden kort inden påske endnu en gang haft et møde med Dianalund vedrørende fusion/samarbejde. Ernst og Michael Wengel tog nogle timer ud af kalenderen for at tage en snak med dem. Fusionstanken er skudt ned, da det ikke er i Dianalunds interesse. Til gengæld er de åbne for et samarbejde, som kunne omhandle fælles turneringer m.m. Ernst vil fortælle mere om dette senere.


Vi skal arrangere Pokalskak om 14 dages tid, hvor vi håber på, at vi kan stille et hold, og at der deltager en masse, så vi igen kan sætte Sorø på kortet.


Desuden håber vi på igen at lave et ”brag” af en EMT til januar, hvor det ville være skønt med lige så mange tilmeldinger som i år.


Jeg håber meget på, at vi efter denne generalforsamling kan stille en stærk bestyrelse, som kan levere et godt og givende bestyrelsesarbejde. Det er der hårdt brug for i den kommende tid.


Dette bliver min sidste beretning efter 10 spændende og givende år som formand for Sorø Skakklub. Jeg har i løbet af det sidste år haft mange tanker omkring mit engagement i klubben. Jeg er bevidst om at det ikke har været så højt som tidligere, men en reformramt lærer kan åbenbart også presses. Heri ligger også det, at der er et større arbejde, som er frivilligt, og jeg har været der hvor jeg tænkte, at tingene ikke passede sammen. Mine tanker har kredset en del om udmelding af klubben, men jeg er kommet frem til at jeg nøjes med at gå af som formand, men fortsætter med en mindre post i bestyrelsen, hvis det ønskes.


Her til slut vil jeg opfordre alle til at man på hver sin måde bidrager til at holde fast i den gode stemning i klubben, og at man giver en hånd når der er brug for det - det være sig med praktiske ting ved turneringer, at man har mulighed for at hjælpe ved afbud m.m. opstilling af brikker osv. ved klubaftener og andre praktiske ting. Samtidig vil jeg gerne sige tak til dem der har gjort et kæmpe arbejde de seneste 10 år, og ikke mindst tak fordi I i den periode har gjort det til en god ting at være formand.


Richard opfordrede til at der arbejdes for at DSU og 2. Hovedkreds undgår at lægge holdturneringen omkring skolernes vinterferie i fremtiden, fordi det kunne være vanskeligt at stille hold, når medlemmerne var bortrejst. Formanden oplyste, at Unionen var opmærksom på problemstillingen således at man allerede i 2016 havde planlagt uden om skolernes vinterferie.


Herudover var der en drøftelse af medlemssituationen i forhold til Holdskakturneringen, hvor der bl.a. var flertal for at henstille til bestyrelsen, at der tilmeldes så mange som muligt.


Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt af forsamlingen.


Ad dagsorden pkt. 3 - Regnskab


Kassereren – Dan Christensen omdelte og gennemgik regnskabet, der som følge af vigende medlemstal udviste et mindre overskud end sidste år.


Revisoren – Richard Roos havde ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, men opfordrede – støttet af Steiner – til at foreningens formue samledes i en bank, som var villig til at yde et sponsorat. Forsamlingen var enige i at videresende denne opfordring til bestyrlsen.


Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt af forsamlingen.


Ad dagsordens pkt. 4 – Budget og fastsættelse af kontingent


Kassereren gennemgik det omdelte budget, som godkendtes af forsamlingen i lyset af den usikkerhed, der var omkring medlemssituationen.


På forslag fra formanden godkendte forsamlingen uændret kontingent for skakåret 2015/16.


Ad dagsordens pkt. 5 – Indkomne forslag.


Der var indkommet to forslag til behandling.


a) Junior/Skoleskak – Dan fremførte et forslag om at øge klubbens engagement i Junior og Skoleskak. Malik og Lars gjorde i dag en god indsats for juniorskak i klubben, men der var behov for at øge indsatsen overfor skoleskak. Mærsk-klubben havde vist at potentialet var til stede. Efter en længere konstruktiv debat var der enighed om at forsøge at videreføre arbejdet fra den nu nedlagte Mærsk-klub. Jan henledte endvidere opmærksomheden på Skolernes skakdag og det potentiale, der lå hos kommunens øvrige skoler. Der blev nedsat et udvalg bestående af Malik, Jan og Michael W. med henblik på at koordinere klubbens indsats på området.


b) Klubbens fremtidige samarbejde med Dianalund Skakklub – Michael W. refererede fra et møde sammen med Ernst med medlemmer og bestyrelsesrepræsentanter fra Dianalund Skakklub, hvor konklusionen er at det ikke i denne omgang bliver til et samarbejde om holdskak, men derimod er de indstillet på et samarbejde om medlemstilgang, opbakning til hinandens turneringer samt etablering af en fælles koordineret turnering om kommunemesterskabet. Efter en drøftelse kunne dirigenten konstatere, at et flertal af generalforsamlingens kunne anbefale bestyrelsen, at gå videre med et samarbejde med Dianalund Skaklub inden for rammer, der tager hensyn til klubbens interesser.


Ad dagsordens pkt. 6 – Valg


Generalforsamlingen foretog følgende valg:


a) Bestyrelsesmedlemmer – Ernst Østergaard og Curt Herbst var på valg. Begge ønskede at fortsætte og blev genvalgt med akklamation uden modkandidater.


b) 2 bestyrelsessuppleanter – Michael Neuks og Benjamin Vinder var på valg og ønskede at fortsætte. Lars foreslog endvidere Michael W som suppleant. Efter afstemning valgtes Michael N og Michael W, som suppleanter til bestyrelsen.


c) 1 revisor – Richard Roos var på valg og ønskede ikke at fortsætte. Da der ikke var kandidater påtog Michael W sig opgaven.


d) 1 revisor suppleant – Ernst Østergaard var på valg og ønskede at fortsætte. Han blev genvalgt uden modkandidat.


Ad dagsordens pkt. 7 - Eventuelt


Ingen ønskede ordet.


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og ekrklærede generalforsamlingen afsluttet.


Sorø, den 20. april 2015


Som referent og dirigent – sign. Michael W.