Generalforsamling2017

Generalforsamling 2017:


REFERAT AF GENERALFORSAMLING I SORØ SKAKKLUB


TID: 24. april 2017

STED: Frederiksvej 27

TIL STEDE: Curt, Dan, Jan, Jacob, Benjamin, Aleksey

REFERENT: ??


1. Jan blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Formanden fremførte sin beretning, der derefter blev godkendt. Beretningen findes nederst på denne side.


3. Dan gennemgik det uddelte regnskab, der derefter blev godkendt.


4. Dan gennemgik det uddelte budget.  Næste års kontingent forbliver uændret: Senior/ junior/ pensionist: 750kr/440kr/550kr.

Budgettet blev godkendt.


5. Indkomne forslag: Intet blev diskuteret under dette punkt.


6. Valg til bestyrelse mv:

Curt, Dan og Jan blev genvalgt til bestyrelsen.

Som bestyrelsessuppleanter blev Michael genvalgt og Benjamin genvalgt

Jan blev genvalgt som revisor og Aleksey som revisorsuppleant.


7. "Eventuelt":NY BESTYRELSE:


Efter generalforsamligen fordelte den  ny bestyrelse rollerne:

Curt (formand), Dan (kasserer), Jan web-ansvarlig)


Formandens Beretning:

Beretning for Sorø Skakklub 2017

Det seneste år har været et hårdt år for klubben på mange fronter.

Ved seneste ordinære generalforsamling havde vi fået samlet en slagkraftig bestyrelse med gode ideer til en lidt haltende klub rent medlemsmæssigt.

Bymesterskabet og en gentagelse af kommunemesterskabet, som skulle fungere som en slags åben klubturnering blev sat i gang men måtte tages af programmet igen, da der ikke var stor nok tilslutning til disse turneringer. Kort derefter valgte Michael Wengel og Ernst Østergaard af forskellige årsager at stoppe i Sorø Skakklub. Samtidig har Steinar været alvorligt syg. Det betød at tre af omdrejningspunkterne i bestyrelsen og i klubbens daglige gang pludselig manglede. Samtidig betød det også at klubben manglede tre bestyrelsesmedlemmer  og det blev nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling i november.

Vi fik lavet en vedtægtsændring således at der nu blot skal være mindst 3 medlemmer i bestyrelsen, og samtidig blev Jan valgt ind, og han har siden taget sig af hjemmesidens opbygning samt tilbudt sin hjælp med kørsel til holdkampe. Vi vil selvfølgelig gerne have flere end blot 3 bestyrelsesmedlemmer, men man må nok også være realistisk og i første omgang forsøge at få flere medlemmer. I en by af Sorøs størrelse må der ude i de små hjem sidde nogle skakspillere, som måske ikke er klar over  at vores lille hyggelige klub findes. Det ville være dejligt med flere medlemmer, så vi også kan få en god klubturnering op at køre.

I efteråret startede også hovedkredsens holdturnering, hvor vi egentlig var berettiget til en plads i A-rækken pga. sidste sæsons nedrykning fra mesterrækken. Men da vi ikke kunne stille et 8-mandshold til turneringen, måtte vi deklassere os selv til et 4-mandshold i B-rækken.

Det fungerede faktisk fint, da holdet i næsten alle kampe stillede med de samme 4 mand. Holdet endte på en godkendt 6. plads, som med bedre spil fra bl.a. egen side kunne have været vekslet til en 5. plads. Det var en stærk gruppe vi var landet i, men vi tog point i alle kampe; vi vandt endda 2 og spillede en uafgjort. Gustav blev topscorer med 4 af 7 mulige point. Så alt i alt var det godkendt. Vinder af gruppen blev Korsør 1 som så trækker sit 2-hold med op og tager en tur i A-rækken. Vi håber på en god holdturnering igen næste år.

I februar skulle vi have haft vores Absalon EMT-turnering, men pga. nogle misforståelser mellem tidligere bestyrelsesmedlemmer og  lokalebookingen havde vi pludselig ikke noget lokale til afholdelse af turneringen. Dette var for bestyrelsen en pinlig affære, som vi forhåbentlig kan råde bod på næste år med en ny turnering  for en masse skakspillere i salen nedenunder.

Samme problem gjorde sig gældende mht. afholdelse af pokalturnering, hvilket betød at vi ikke kunne stå for arrangementet. Vi har dog allerede lagt billet ind på det til næste år, så nu afhænger det helt og holdent af husets lokalebooking.

Vi har måttet sige farvel til flere medlemmer; Lars Møller Olsen, Richard Roos, Michael Wengel, Ernst Østergaard og Steinar Smedebøl som alle er stoppet af forskellige årsager, men siden jul er der kommet nye vind i sejlene, hvor vi har sagt velkommen til 3 nye medlemmer, nemlig Jacob, Aleksey og Jeppe. Vi byder dem velkommen til den kommende sæson, som forhåbentlig bliver bedre end denne.