Ref-2012-nov-12

Bestyrelsesmøde-referat 2012 november 12:

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 12. november 2012


Deltagere: Curt (formand), Malik (næstformand), Dan (kasserer) & Ernst (sekretær og referent) – Lars deltog ikke direkte i bestyrelsesmødet, men underviste juniorerne i lokalet ved siden af.


Dagsorden:


1) Evaluering af weekendens turnering.


2) Jubilæum med spisning 10/12.


3) Tilbud om simultan med Carsten Høi.


4): Evt.


Ad. 1 – Evaluering af weekendens turnering


Turneringen gik godt, og der var en god og hyggelig stemning. Dog var det ærgerligt, at der i den nederste gruppe var 2 afbud, således at der ’kun’ var 4 spillere i denne gruppe. Hvis problemet med afbud skulle opstå i fremtiden, bliver den nederste gruppe spillet som en Monrad-gruppe med ekstra præmier til tredje pladsen (og evt. 4. pladsen).


For at få økonomien til at løbe rundt ved fremtidige turneringer blev det nævnt, at der skal arbejdes på at skaffe sponsorater blandt byens virksomheder og butikker. Det blev endvidere diskuteret at sætte indskuddet til fremtidige turneringer op pga. EMT-afgiften.


Det blev endvidere diskuteret om placeringen, af Absalon turneringen skulle flyttes fra maj til november, da tidspunktet skulle passe bedre ind med andre turneringer. Endvidere er der traditionelt mange konfirmationer og andre sommerlige arrangementer, der kan spille ind på deltagerantallet i maj. Det blev derfor besluttet at flytte Absalon til november, således at næste Absalon turnering bliver spillet i november 2013.


Dan udarbejder regnskab over Jubilæumsturneringen til næste bestyrelsesmøde.


Ad. 2 – Jubilæum med spisning 10/12.


I anledningen af Sorø Skakklubs 90 års fødselsdag inviterer klubben på spisning d. 10/12 2012, hvor ’madmor’ fra Lions laver maden. Klubbens medlemmer spiser gratis. Arrangementer koster klubben 110 kr. pr. person. Andre der ønsker at deltage, men ikke er medlem af klubben, betaler et mindre beløb, der endnu ikke er fastsat.


Curt laver indbydelse, og deadline for tilmelding vil være omkring d. 1/12 2012.


Ad. 3 - Tilbud om simultan med Carsten Høi.


Curt har modtaget et tilbud om simultan og foredrag fra GM Carsten Høi til en pris af 1.800 kr. inkl. kørsel osv. Vi besluttede at vente til februar/marts 2013, da programmet ind over julen er presset.


Ernst undersøger, om hovedkredsen vil støtte arrangementet økonomisk og kontakter NSL.


Curt undersøger, om den store sal er ledig i februar.


Ad. 4 – Evt.


Ernst sørger for ansøge BG Bank/Sorø Spare og Lånekasses Fond om midler til indkøb af elektronisk skakbræt (værdi ca. 5.000).


Punkt til næste bestyrelsesmøde: 1) Gennemgang af regnskab