Ref-2013-aug-12

Bestyrelsesmøde-referat 2013 aug. 12:

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. august 2013


Deltagere: Curt (formand), Malik (juniortræner), Dan (kasserer), Lars (web master) & Ernst (sekretær og referent)


Dagsorden:


1) Annonce Sorø Avis


2) EMT Absalon


3) Afslutning i 2. division


4) Evt.


Ad. 1 – Annonce Sorø Avis


Ernst indsender annonce til Sorø Avis, hvori der indbydes til byturnering 2013 – mandag d. 26.08.2013. Alle er velkomne.


Artiklen skal også indeholde, oplysning om, at der er åbent for juniortræning; forventninger til næste sæson og at Bjarke er blevet mesterspiller


Ad. 2 – EMT Absalon


Datoen på hjemmesiden skal ændres til d. 15.10 til 17.10.2013


Ad. 3 - Afslutning i 2. division


Sorø er blevet valgt til at afholde afslutningsstævnet i 2. division. Curt sørger for booking af lokaler. Der skal formentlig tilknyttes en ikke-spillende kampdommer. Vi undersøger om enten Carl Otto eller Svend Dyrberg måske kan/vil hjælpe.


Ad. 4 – Evt.


Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 23.09.2013, hvor dagsordnen er holdsætningen 2013/2014.


NB:


Inden afholdelse af bestyrelsesmødet havde vi et møde med Carl Otto og John fra Dianalund Skakklub, hvor vi blandt andet diskuterede et tættere arbejde mellem de to klubber og eventuelle muligheder for at skabe nogle gode klubaftner med liv og masser af skak.


Vi aftalte, at vi i efteråret 2013 vil afholde et Kommunemesterskab, hvor alle kan deltage – også ikke klubspillere og spillere fra andre klubber. Stævnet afholdes i år i Dianalund, da salen i Medborgerhuset er booket langt ind i 2014.


Vi aftalte endvidere, at vi i foråret 2014 skal forsøge at genoplive 90-mandsturneringen, hvor hvert hold har 8 spillere i stedet for de oprindelige 15 spillere.