Ref-2013-jan-6

Bestyrelsesmøde-referat 2013 januar 6:

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 6. januar 2013


Deltagere: Curt (formand), Malik (næstformand), Dan (kasserer) & Ernst (sekretær og referent) – Lars deltog ikke direkte i bestyrelsesmødet, men underviste juniorerne i lokalet ved siden af.


Dagsorden:


1) Aktiviteter for foråret.


2) Simultan


3) Budget mht. bl.a. kontingent


4) Oles ting - skole/præmier?


5) Evt.


Ad. 1 – Aktiviteter for foråret.


Aktivitetskalenderen blev gennemgået og diskuteret. Det blev aftalt, Curt lægger den på hjemmesiden.


Ad. 2 – Simultan


Tilbuddet fra Carsten Høi blev igen diskuteret og accepteret. Arrangementet løber af stablen d. ??.


Curt skriver til de nærmeste klubber og inviterer dem til at deltage. Ernst skriver annonce til Sorø Avis og evt. også til Sjællandske (afhænger af prisen på annoncen).


Malik prøver at få Mærsk klubben med.


Ad. 3 - Budget mht. bl.a. kontingent


Dan havde udskrift med over det forventede resultat, samt et ”billede” af det fremtidige basisbudget. Som tallene ser ud, er der ca. 6.000 kr. i underskud hvert år ud fra basisbudgettet. Der skal derfor enten skrues ned for forbruget, eller findes sponsorer. Forhøjelse af kontingentet er også en mulighed, men ikke så interessant.


Vi har et underskud på ca. 2.000-2.500 på afholdelse af Absalon turneringen. Det fremtidige mål er, at Absalon skal gå i 0, og derfor skal der findes en eller flere sponsorer.


Præmierne til byturneringen og klubturneringen sættes ned.


Den årlige juleafslutning for medlemmer med familie, som er en omkostning på ca. 1.000-1.500 kr., erstattes med en mindre juleafslutning kun for klubbens medlemmer.


Det blev aftalt, at alle skal arbejde for, at der kommer nye medlemmer til klubben, hvilket også vil give lidt i kassen.


Ad. 4 – Oles ting - skole/præmier?


Hindholm Skole har kontaktet Curt med en forespørgsel om muligheden for at købe sæt med skakbrikker, bræt og ur. Det blev aftalt, at prisen sættes til kr. 250,00 pr. sæt.


Oles skakure vil blive udloddet som præmier på et senere tidspunkt.


Ad. 5 – Evt.


Næste bestyrelsesmøde er d. 11.03.2013