Ref-2013-jun-24

Bestyrelsesmøde-referat 2013 juni 24:

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 24. juni 2013


Deltagere: Curt (formand), Malik (junior), Dan (kasserer) & Ernst (sekretær og referent)


Ringsted Skakklub var inviteret, men havde ikke meldt tilbage.


Dagsorden:


1) Godkendelse af referat fra generalforsamlingen


2) Aktivitetskalenderen


3) EMT


4) Hjemmeside


5) Evt.


Ad. 1 – Godkendelse af referat fra generalforsamlingen


Referatet blev godkendt. Curt tilføjede en bemærkning til de medlemsfremmende aktiviteter, hvor det nu er muligt at søge midler fra puljen i 2. HK til netop disse aktiviteter.


Ernst understregede, at der er vigtigt at gøre opmærksom på sig selv i pressen – især nu hvor vi har gode nyheder at fortælle med oprykningen til Divisionen osv. Endvidere har vi fået tilgang af gode spillere som IM Leif og Bjarne fra Præstø.


Ad. 2 – Aktivitetskalenderen


Aktivitetskalenderen blev udfyldt indtil jul, og holdkampe blev som udgangspunkt placeret i kalenderen. Dagene for klubturneringen ligger ikke fast, da det er planen, at vi skal forsøge at etablere en fælles klubturnering med Ringsted Skakklub og Dianalund Skakklub.


Med hensyn til Lions Marked d. 3. august vil Dan tale med Sydbank, om vi kan låne borde og stole. Curt vil forhøre sig hos Lions, om vi få plads uden for Sydbank, hvis vi kan låne deres ting. Dan vil endvidere undersøge, om Sydbank giver os økonomisk støtte til byturneringen.


Ad. 3 - EMT


Absalon turneringen i Sorø løber af stablen d. 22. – 24. november. Curt laver og udsender indbydelsen – indskud bliver på kr. 175,00, hvoraf kr. 25,00 går til EMT afgiften. Dan taler med Sparekassen Sjælland og Sydbank om tilskud, og Curt besøger ’Industriområdet’. Ernst taler med Deloitte. Der skal endvidere indrykkes en annonce i Skakbladet med Absalon turneringen, som koster ca. 250,00 + moms.


Præmierne til Byturneringen bliver: kr. 200,00 til bedste ikke-klubspiller; kr. 200,00 til samlet første plads, og kr. 200,00 som rating gevinst (f.eks. bedste spiller under 1300 i rating)


Ad. 4 – Hjemmeside


Der skal flyttes oplysninger fra den gamle hjemmeside under 2. HK – f.eks. vedtægter og historien om klubben osv.


Curt vil opdatere medlemslisten med telefonnummer og mail, som også vil blive lagt på hjemmesiden.


Ad. 5 – Evt.


Dan efterspurgte regler om, hvornår der skal skrives mindeord i Skakbladet. Spørgsmålet blev drøftet. Curt vil spørge Steniar, om han har mulighed for at skrive et mindeord for Ole Stahl til Skakbladet.