Ref-2013-mar-20

Bestyrelsesmøde-referat 2013 marts 20:

Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 20. marts 2013


Deltagere: Curt (formand), Dan (kasserer) & Ernst (sekretær og referent)


Dagsorden:


1) Kampleder i 2. division


2) Kontingentforhøjelse i kredsen, måske også i klubben?


3) Nyt fra delegeretmødet


4) Evt.


Ad. 1 – Kampleder i 2. division.


Kampene i 2. division kræver, at der er en ikke-spillende kampleder. Der kan dog dispenseres for dette, hvilket Curt undersøger.


Nogle af de forventede modstandere er beliggende på Fyn. Dertil kan søges tilskud til bropenge hos 2. hovedkreds. Ernst undersøger dette hos kassereren.


Ad. 2 – Kontingentforhøjelse


På delegeretmødet blev det besluttet, at kontingentet til 2. hovedkreds stiger med 16 kr. pr. medlem.


For at få enderne til at nå sammen i Sorø Skakklub vil bestyrelsen derfor stille forslag om forhøjelse af kontingentet ved den nærtstående generalforsamling i april.


Ad. 3 - Nyt fra delegeretmødet


Curt informerede:


Der har været forlag fremme om en ny struktur for afvikling af kampene i mesterrækken osv.


På delegeretmødet blev dette forslag dog forkastet.


Der er i 2. hovedkreds en pulje med penge, hvor den enkelte klub kan søge økonomisk støtte til ’udbredelse af skakken’. På delegeretmødet blev puljen udvidet, således den også kan dække ’medlemsfremmende tiltag’.


Curt undersøger om Sorø Skakklub igen i år vil stille med et hold til pokalstævnet.


Ad. 4 – Evt.


Det blev diskuteret muligheden for at sende artikler til f.eks. Sorø Avis med partier og kommentarer fra kampene fra 2. division. Ernst vil gerne påtage sig opgaven, hvis den bliver relevant.