Ref-2015-apr-20

Bestyrelsesmøde-referat 2015 apr. 20:

Referat af bestyrelsesmøde 20/4


Til stede: Malik, Dan, Lars, Curt og suppleant Michael Wengel


Afbud: Ernst


Ad 1: Konstituering af bestyrelsen


Formand - Ernst Østergaard


Næstformand og juniorleder - Malik Lindholdt


Kasserer - Dan Christensen


Webmaster og turneringsleder/dommer - Lars Møller Olsen


Materialeforvalter og sekretær - Curt Herbst


Michael indgår i junior- og hjemmesideudvalg.


Ernst meldte, at han gerne ville påtage sig hvervet som formand.


Ad 2: Pokalskak 26/4


Vi vil gerne have samlet et 4-mandshold til bredderækken. Curt sørger for at stille hold og tilmelde.


Lars ville gerne være med. Michael kun hvis andre ikke havde mulighed.


Ad 3: Juniorskak, ideer m.m.


Der skal samles op på Mærskklubben, nu Leif forlader Sorø. Malik sørger for at samle medlemmerne derfra og kontakte dem.


Kontakt til skolerne i byen (Frederiksberg, Borgerskolen, Pedersborg, Sorø Privatskole) inden sommerferien. Er der mulighed for at elever på de store skoler kan nå til Værkerne om eftermiddagen. Evt. samles man på én skole, og så vil Michael gerne køre dertil.


Michael skriver en mail sammen med udvalget, som blev nedsat på generalforsamlingen. Det består af Michael, Malik og Jan Pedersen (Gustavs far) og de tager sig af kontakten.


Ad 4: Samarbejde/fusion med DIanalund


Fusionstanken er død. Dianalund har ikke interesse i det.


Samarbejde om en fælles turnering - det kunne være et kommunemesterskab på 9 eller 11 runder med vekslende spilledage på mandage/onsdage. Den skulle i så fald figurere i stedet for vores interne klubturnering. Samtidig skal den være åben og ratet.


Curt sender mail til medlemmerne, om hvorvidt man er interesseret i dette.


Der tages en snak med Dianalund på søndag til pokalstævnet.


Ad 5: Plan op til sommerferien.


27/4 Tematurnering


4/5 Tematurnering


11/5 Tematurnering


18/5 Tematurnering


25/5 2. Pinsedag


1/6 Hyggeskak


8/6 Hyggeskak


15/6 Hyggeskak


22/6 Afslutning m. grill af pølser.


Ad 6: Evt.


Husk at betale kontingent!


Næste møde afholdes inden sommerferien


Punkter til næste møde:


Godkendelse af referat


Status fra juniorudvalget og kontakten til skolerne.


Turnering sammen med Dianalund.