Ref-2015-aug-10

Bestyrelsesmøde-referat 2015 aug. 10:

Ad 1: Godkendelse af referat fra sidst.


Referatet er godkendt.


Ad 2: Kalender


17/8 - Hygge/lynskak


24/8 - Hygge/lynskak


31/8 - Hygge/lynskak


7/9 - Byturnering


14/9 - Do


21/9 - Do


28/9 - Do


5/10 - Hygge/lynskak


12/10 - Efterårsferie


Vores hold skal spille i Mesterrækken 25/10, 8/11, 22/11, 13/12, 17/1, 31/1 og 28/2


Ernst laver artikel til avisen ang. byturnering og igen i forbindelse med start af skoleskak.


Ad 3: Skoleskak


Foreningen oprettes under Sorø Skakklub som separat forening med eget CVR - nr. og bankkonto.


Dan opretter CVR - nr. + bankkonto til Sorø Skoleskak.


Ad 4: Kontingent


Flere mangler stadig at betale kontingent. Dan tjekker op på de manglende.


Referent - Curt